hero-background-image

Blog

1| VIAR – Pracownia Projektowa – mgr inż. arch. Wiktor Kuchniak
28.06.2024 r.

O Mnie

Od 2018 roku z pasją prowadzę własną firmę w branży architektonicznej, specjalizując się w budownictwie pasywnym i energooszczędnym. W tym też kierunku stale się rozwijam i poszerzam swoją wiedzę, dlatego ciągły rozwój i innowacje w tej dziedzinie są dla mnie priorytetem. Projektuję budynki, które są zgodne z zasadami zrównoważonego budownictwa, o minimalnym wpływie na środowisko naturalne i zapewniają najwyższy komfort dla ich użytkowników.

Misja

Wierzę, że przyszłość budownictwa leży w harmonii z naturą, którą można osiągnąć dzięki budownictwu w standardzie pasywnym.

Dążę do tego, by każdy projekt był przykładem zrównoważonego budownictwa, promując świadomość i edukację wśród przyszłych inwestorów na temat korzyści płynących z budownictwa pasywnego.

 

czytaj dalej

204

Dyrektywa Budynkowa
22.03.2024 r.

Unia Europejska zadecydowała: masowa renowacja budynków nadchodzi! … tym samym dom pasywny będzie najlepszym budynkiem zeroemisyjnym.

Unia Europejska po raz kolejny stawia czoło wyzwaniom klimatycznym. 12 marca miała miejsce nowelizacja tzw. dyrektywy budynkowej (EPBD)Polska oraz pozostałe państwa członkowskie zobowiązane są do podniesienia efektywności energetycznej budynków i osiągnięcia pełnej dekarbonizacji tego sektora do 2050 roku. Cel jest ambitny, ale nie nierealny.

6 zasad budownictwa pasywnego kluczem do budowania zeroemisyjnych domów i budynków:

Założeniem i wynikiem projektowania budynków pasywnych jest ograniczenie do minimum wymaganej energii do ogrzewania i chłodzenia. Doskonała izolacja termiczna budynku, dokładne uszczelnienie jego powłoki, zapewnienie wymaganej wentylacji z odzyskiem ciepła (rekuperacja) i ewentualne uzupełnienie o e...

dyrektywa-budynkowa