Działalność

Działalność Polskiego Instytut Budownictwa Pasywnego i Energii Odnawialnej Imienia Güntera Schlagowskiego.

PIBPiEONaszym głównym celem jest popularyzacja i transfer wiedzy dotyczącej wszystkich aspektów budownictwa pasywnego oraz szerokie promowanie tego doskonałego standardu już dzisiaj. Organizujemy konferencje, fora i spotkania dające możliwość wymiany doświadczeń, pogłębienia wiedzy oraz nawiązania nowych kontaktów. Przygotowujemy i opracowujemy materiały szkoleniowe – dydaktyczne (dla doskonalenia zawodowego) i informacyjne dla inwestorów, użytkowników i samorządowów. W celu rozpowszechniania wiedzy o budownictwie pasywnym Akademia Budownictwa Pasywnego przy PIBP i EO rozpoczęła w maju 2012 r. cykl 81 godz. szkoleń „Certyfikowany Europejski Projektant Doradca Budownictwa Pasywnego” [Certified European Passive House Designer]. W przygotowaniu jest 27 godz. doskonalenie zawodowe dla „Certyfikowanego Europejskiego Rzemieślnika Budownictwa Pasywnego”.  Stawiamy na współpracę ze wszystkimi, którzy chcą jak najszybciej osiągnąć redukcję energii pierwotnej o przeszło 30% w budownictwie nowym i w termomodernizacji, z czym wiąże się silnie bezpieczeństwo energetyczne dla ogrzewania i klimatyzacji oraz CWU.

Zajmujemy się głównie transferem i upowszechnianiem innowacyjnej – interdyscyplinarnej wiedzy z zakresu budownictwa  pasywnego. Zachęcamy też do korzystania z naszych wszelkich usług, które obejmują:

 

Działalność niemieckiego Instytutu Budownictwa Pasywnego (PHI Darmstadt)

PHI Passivhaus InstitutPassivhaus Institut [Instytut Budownictwa Pasywnego] założony został w 1996 roku, przez dr Wolfganga Feista, jako niezależny instytut badawczo – rozwojowy. Instytut ten zatrudnia fizyków, matematyków oraz inżynierów budownictwa i inżynierii środowiska, jak również inżynierów mechaników, prowadzących prace badawczo-rozwojowe nad najwyższym efektywnym wykorzystaniem energii w budownictwie o niemal zerowym zapotrzebowaniu energetycznym.

 • Konsultowanie prac projektowych architektów i inżynierów w zakresie budownictwa pasywnego (okna, instalacje wentylacyjne i pozostałe, ustroje i elementy budowlane itp.).
 • Wspieranie producentów w działaniach związanych z opracowywaniem i optymalizacją elementów nadających się do stosowania w budownictwie pasywnym.
 • Wykonywanie w budynkach pomiarów zużycia energii oraz parametrów związanych z komfortem, jak również naukowa ocena wyników tych pomiarów.
 • Organizowanie prezentacji seminariów i sympozjów związanych z tematyką budownictwa pasywnego.
 • Prowadzenie procedur certyfikacyjnych opartych na naukowych podstawach.
 • Opracowywanie koncepcji i rozwijanie symulacji wykorzystywania pasywnej energii słonecznej.
 • Certyfikacja produktów i komponentów dla budownictwa pasywnego.
 • Obliczanie przepływu powietrza w pomieszczeniach przy wykorzystaniu wspomaganej komputerowo dynamiki płynów, jak również modeli wielostrefowego przepływu powietrza.
 • Dokonywanie pomiarów gazu wskaźnikowego w celu określenia ilościowego przepływu powietrza i zanieczyszczeń, także w budynkach zasiedlonych (np. w celu poświadczenia prawidłowości funkcjonowania instalacji wentylacyjnych).
 • Symulowanie zachodzących w budynkach procesów termicznych za pomocą programu DYNBIL (programu do modelowania termicznego).
 • Opracowanie i dalsze rozwijanie pakietu „Passivhaus Projektierungs Paket” PHPP – Pakietu do Projektowania Budynków Pasywnych], arkusza kalkulacyjnego do bilansowania zapotrzebowania na energię w budynkach pasywnych.

Możliwość komentowania jest wyłączona.