Certyfikacja

W tym dziale znajdują się dokumenty i odnośniki zawierające kryteria certyfikacji budynków pasywnych, energooszczędnych i termo-modernizowanych oraz komponentów i urządzeń nadających się do wykorzystania w budownictwie pasywnym.

W przypadku budynku, stosowny certyfikat potwierdza spełnienie przez niego wysokich standardów dotyczących zapewnienia wysokiego komfortu jego użytkownikom, energooszczędności, efektywności energetycznej i neutralności dla środowiska. Posiadanie certyfikatu może uprawniać też do ubiegania się o wsparcie finansowe na realizację inwestycji oferowane przez banki i instytucje publiczne. 

Certyfikacja komponentów oznacza innymi słowy wysoką jakość danego produktu.  Wyroby takie mogą być użyte w budynkach pasywnych bez obaw o ich trwałość i parametry energetyczne. Warto podkreślić, że projektanci i architekci bardzo chętnie sięgają po certyfikowane komponenty, gdyż  zbędne stają się konieczne żmudne obliczenia ich parametrów.  Stosowny certyfikat potwierdza, że dany produkt nadaje się do zastosowania w budynku pasywnym, a tym samym może śmiało konkurować na prężnie rozwijającym się rynku komponentów pasywnych. Warto podkreślić, że budowa budynku pasywnego nie jest możliwa bez zastosowania odpowiednich okien czy urządzeń  składających się na komfortowy system wentylacyjny z odzyskiem ciepła. Komponenty, które nie posiadają stosownych certyfikatów nie są zazwyczaj wykorzystywane w budynkach pasywnych.

Certyfikat Słomniki

Certyfikat Boruszowice

Realizacją procedury certyfikacji budynków w Polsce zajmuje się Polski Instytutu Budownictwa Pasywnego i Energii Odnawialnej (PIBPiEO) z tytułu akredytacji otrzymanej od Niemieckiego Instytutu Budownictwa Pasywnego w Darmstadt (PHI). Za pośrednictwem certyfikatorów budynków Niemiecki Instytut nadzoruje i kontroluje proces weryfikacji obliczeń projektowych niezbędnych do certyfikacji budynku zaprojektowanego zgodnie z kryteriami PHI Darmstadt. Tylko i wyłącznie PHI zajmuje się ponadto certyfikacją komponentów dla budownictwa pasywnego. Certyfikacja zarówno budynku jak i produktu wymaga wykonania kompletnej weryfikacji dokumentacji i parametrów. Autentyczność certyfikatu zostaje potwierdzona numerem identyfikacyjnym, który jest nadawany tylko i wyłącznie przez Passivhaus Institut Darmstadt, jeżeli zweryfikowana dokumentacja nie budzi zastrzeżeń i jest kompletna

PROCEDURA CERTYFIKACJI BUDYNKÓW PASYWNYCH wg kryteriów PASSIVE HOUSE INSTITUTE (PHI)

Należy pamiętać, że prezentowane tu tłumaczone na język polski materiały mają charakter poglądowy. Wiążącymi dokumentami są materiały oryginalne w języku angielskim dostępne na stronie internetowej PHI www.passiv.de. W razie pytań lub wątpliwości zachęcamy do kontaktu z nami.


Możliwość komentowania jest wyłączona.