Certyfikowany Mistrz Budownictwa Pasywnego – treści szkolenia

Szkolenie podzielone jest na dwa zasadnicze moduły (specjalizacje) – powłoka budynku oraz instalacje w budynku – realizowane podczas zajęć.

Omawiane tematy to:

 • Podstawy budownictwa pasywnego
 • Ekonomia / przekonanie inwestora
 • Szczelność powietrzna
 • Podział wykonywania prac branżowych
 • Termoizolacja – ocieplenie
 • Mostki cieplne
 • Okna
 • Wentylacja
 • Wentylacja w starym budownictwie
 • Powłoka budynku w starym budownictwie
 • Podstawy wentylacji, ciepło
 • Dostarczanie ciepła
 • Podstawy termoizolacja, ocieplenie mostki cieplne, okna
 • Podczas szkolenia realizowane będą również ćwiczenia teoretyczne i praktyczne.

Dla kogo jest to szkolenie

•Dla rzemieślników, mistrzów rzemiosła.
•Dla wykonawców, ekip budowlanych różnych etapów procesu budowlanego.
•Dla nadzoru budowlanego, kierowników budowy.
•Dla rzeczoznawców związanych z tematyką budownictwa.
•Dla uczniów ostatnich klas szkół zawodowych kierunków związanych z budownictwem.
•Dla studentów budownictwa.
•Dla architektów, którzy chcą poznać budynki pasywne także od strony wykonawczej.
•Dla inwestorów, deweloperów.
•Dla osób zainteresowanych budownictwem pasywnym posiadających podstawową wiedzę z
zakresu budownictwa.

Możliwość komentowania jest wyłączona.