Certyfikowany Mistrz Budownictwa Pasywnego – dlaczego?

Dlaczego rzemieślnikowi potrzebny jest Certyfikat Mistrza Budownictwa Pasywnego ?

Rzemieślnik jest faktycznym twórcą budynku pasywnego. Do tej pory posiadał one wyłącznie wiedzę tylko z ograniczonego zakresu (mono). Oferowane szkolenie oferuje zdobycie interdyscyplinarnej wiedzy z wielu branż oraz wyjaśnię zależności i ścisłe związki między nimi. Takie właśnie ujęcie problemu jest podstawą skutecznej realizacji budynków pasywnych na najwyższym poziomie.
Każda osoba zaangażowane w realizację budynku pasywnego musi rozumieć zasadę jego funkcjonowania, aby być przekonana, że tak należy właśnie postępować.

Stawianie budynku pasywnego, to bardzo rozległy proces zintegrowanych działań – poczynając od architekta, który otrzymał do zabudowy działkę wraz zaufaniem inwestora, a na bezpośrednim wykonawcy – rzemieślniku – kończąc.

Architekt, na etapie projektowania budynku musi współdziałać z projektantami branżystami: specjalistami od wentylacji (rozprowadzenie świeżego powietrza, wywiewanie „zużytego” powietrza, szczelność powietrzna ścian zewnętrznych budynku…), z specjalistami szeroko rozumianych systemów ogrzewania (kolektory słoneczne, pompy ciepła, ogrzewanie płaszczyznowe…) oraz innymi specjalistami. Później pojawia się ktoś, kto w sposób odpowiedzialny musi zrealizować w materii, to co zaprojektował architekt. Jest nim rzemieślnik.

Musi on znać ideę budynków pasywnych, zaś w swoim zakresie musi być perfekcjonistą.
Murarz i cieśla muszą wiedzieć, że od dokładności ich pracy zależy, miedzy innymi szczelność powietrzna budynku.Jeżeli jej się w efekcie końcowym nie osiągnie, to nawet najlepszy system wentylacji nie będzie działał prawidłowo. Na ogrzewanie budynku w zimie, bądź na jego chłodzenie latem, późniejszy użytkownik będzie musiał niepotrzebnie wydawać dodatkowe pieniądze.
W nieszczelnym budynku pojawią się szkody budowlane z tytułu wykraplania się pary wodnej w powietrzu wypływającym na zewnątrz budynku przez nieszczelności, i np. wystąpi gnicie elementów drewnianych w konstrukcji pokrycia dachowego.

Montażysta okien musi wiedzieć, że montując okno w izolacji cieplnej budynku – zamiast w murowanej ścianie – unika się mostka cieplnego (niepotrzebne źródło strat ciepła). Musi wiedzieć, że okno w budynku pasywnym montuje się na uszczelkę a nie na piankę montażową. Ktoś musi go tego wszystkiego nauczyć.

Instalator, wszystko jedno czy instalacji sanitarnych czy elektrycznych, musi z kolei np. wiedzieć (i umieć to wykonać), że przewody instalacyjne należy przeprowadzać przez ścianę zewnętrzną budynku przez uszczelnione przepusty – bo inaczej budynek nie będzie szczelny.
A więc, rzemieślnik jest równie ważny w procesie powstawania budynku jak architekt, który budynek zaprojektował. Rzemieślnik swoimi rękami może zrealizować zamysł architekta i również tymi samymi rękami, nieświadomie – przez brak odpowiedniej wiedzy – może go zniweczyć.

Zatem nie wolno nam zapomnieć o rzemieślniku. Większość z nich ma ambicję tworzyć nowe. Im właśnie trzeba pomóc i stąd program szkoleń na europejski certyfikat rzemieślnika budynków pasywnych. W ten sposób rzemieślnika także dowartościowujemy, będzie się czuł mistrzem w swoim fachu. Z pewnością, własnym przykładem będzie uczył swoich kolegów.

Zdobyty przez rzemieślnika Certyfikat Mistrza Budownictwa Energooszczędnego i Pasynego uwiarygodni jego kwalifikacje, a także zapewni mu lepszą pozycję przy ubieganiu się o atrakcyjną pracę na coraz trudniejszym rynku pracy.

4 dni intensywnego szkolenia, ponad 750 stron prezentacji, które otrzymasz w segregatorze jako materiały szkoleniowe oraz:
•Ćwiczenia praktyczne i teoretyczne.
•Wsparcie w zdobywaniu zleceń – rekomendację PIBP
•Poznasz ważne detale na podstawie specjalnie przygotowanych eksponatów szkoleniowych.
•Przekażemy Ci 27 lat doświadczenia oraz niezbędną wiedzę na temat budownictwa pasywnego, pasywnego, zeroenergetycznego oraz dodatnioenergetycznego.
•Szkolenie opracował dla Ciebie Niemiecki Instytut Budownictwa Pasywnego w Darmstadt w dwóch specjalizacjach realizowanych podczas szkolenia jednocześnie:
-instalacje w budynku
-powłoka budynku,
całość została wzbogacona  kilkuletnimi spostrzeżeniami i doświadczeniami akredytowanego Trenera w
projektowaniu i nadzorowaniu energooszczędnych obiektów.
•Otrzymasz tytuł i logo rozpoznawalne na całym świecie, nadane przez Niemiecki Instytut Budownictwa Pasywnego w Darmstadt.
•Zostaniesz wpisany na ogólnoświatową listę profesionalistów.

Możliwość komentowania jest wyłączona.