Dlaczego rzemieślnik budowlany potrzebuje Certyfikatu Mistrza Budownictwa Pasywnego i Energooszczędnego ?


Rzemieślnicy budowlani są faktycznym twórcami budynku pasywnego. Do tej pory posiadanie wyłącznie wiedzy tylko z ograniczonego zakresu (mono specjalizacji) wystarczyło. Kurs Certyfikowany Mistrz Budownictwa Pasywnego i Energooszczędnego oferuje zdobycie interdyscyplinarnej wiedzy z wielu branż oraz wyjaśnia zależności i ścisłe związki między nimi. Takie właśnie ujęcie problemu jest podstawą skutecznej realizacji budynków pasywnych na najwyższym poziomie.
Każda osoba zaangażowane w realizację budynku pasywnego musi w pierwszym rzędzie rozumieć zasadę jego funkcjonowania.  Dotyczy to zarówno inwestora jak i wykonawców.

Budowanie obiektu budowlanego w standardzie pasywnym (passive house) czy chociażby energooszcżędnego (low energy house), to bardzo rozbudowany proces zintegrowanych działań – poczynając od architekta, który otrzymał do zabudowy działkę wraz zaufaniem inwestora, a na bezpośrednim wykonawcy  – kończąc.

Architekt, czyli odpowiedzialny autor projektu, na etapie planowania budynku musi współdziałać m.in. ze specjalistami od wentylacji (rozprowadzenie świeżego powietrza, wywiewanie „zużytego” powietrza, szczelność powietrzna ścian zewnętrznych budynku…), lub ze specjalistami szeroko rozumianych systemów ogrzewania (kolektory słoneczne, pompy ciepła, ogrzewanie płaszczyznowe). Później pojawia się ktoś, kto w sposób odpowiedzialny musi zrealizować w materii, to co zaprojektował architekt. Jest nim rzemieślnik budowlany.

Musi on znać ideę budynków pasywnych, zaś w swoim zakresie musi być perfekcjonistą.
Murarz i cieśla muszą wiedzieć, że od dokładności ich pracy zależy, miedzy innymi szczelność powietrzna budynku.Jeżeli jej się w efekcie końcowym nie osiągnie, to nawet najlepszy system wentylacji nie będzie działał prawidłowo. Na ogrzewanie budynku w zimie, bądź na jego chłodzenie latem, późniejszy użytkownik będzie musiał niepotrzebnie wydawać dodatkowe pieniądze.
W nieszczelnym budynku pojawią się szkody budowlane z tytułu wykraplania się pary wodnej w powietrzu wypływającym na zewnątrz budynku przez nieszczelności, co przyczynia się do np. gnicie elementów drewnianych w konstrukcji pokrycia dachowego.

Montażysta okien musi wiedzieć, że montując okno w izolacji cieplnej budynku – zamiast w murowanej ścianie – unika się mostka cieplnego (niepotrzebne źródło strat ciepła). Musi wiedzieć, że okno w budynku pasywnym i energooszczędnym nie jest uszczelniane za pomocą piany montażowej jak w powszechnie budowanych obiektach.

Instalator, wszystko jedno czy instalacji sanitarnych czy elektrycznych, musi z kolei np. wiedzieć (i umieć to wykonać), że przewody instalacyjne należy umiejętnie przeprowadzać przez ścianę zewnętrzną budynku  – bo inaczej budynek nie będzie szczelny.
W efekcie każdy rzemieślnik budowlany jest równie ważny w procesie budowlanym co architekt, który budynek zaprojektował. Wykwalifikowany rzemieślnik budowlany ‚swoimi rękami’ chętnie będzie realizować zamysł wykształconego architekta z doświadczeniem w planowaniu energetycznie pasywnych budynków a ten przyzwyczajony do rutyny, bez niezbędnej wiedzy, ale z przekonaniem we własne zdolności  nieświadomie – przez brak odpowiedniej wiedzy – może ich powstawanie niweczyć.

Zatem nie wolno nam zapomnieć o rzemieślnikach budowlanych. Coraz więcej z nich ma ambicję przyczyniać się do powstawania nowych lepszych budynków. Im właśnie trzeba pomóc aby i oni mogli dalej szkolić swoich pracowników.

Zdobyty przez rzemieślnika Certyfikat Mistrza Budownictwa Pasywnego i Energooszczędnego uwiarygodni jego kwalifikacje, a także zapewni mu lepszą pozycję przy ubieganiu się o coraz bardziej wymagające zlecenia.

Jeżeli nie jesteś jeszcze przekonany co do ewentualne udziału w szkoleniu zapraszamy do zapoznania się z rozbudowanym program szkolenia, lekcją demo czy najczęściej zadawanymi pytaniami. Wszystko w odnośniku poniżej.

 


Możliwość komentowania jest wyłączona.