Certyfikowany Mistrz Budownictwa Pasywnego – egzamin

Certyfikowany Mistrz Pomyślne zdanie egzaminu oznacza przyznanie uczestnikowi szkolenia tytułu Certyfikowanego Mistrza  Budownictwa Pasywnego zgodnie z regulaminem egzaminacyjnym Instytutu Budownictwa Pasywnego w Darmstadt. 

Szkolenie podzielone jest na dwa moduły (specjalizacje) – powłoka budynku i instalacje w budynku. Kończy się integralnym, podwójnym egzaminem, który aktualnie podobnie jak szkolenie odbywa się on-line. Po zdanym egzaminie następuje wpis na Międzynarodową Listę Certyfikowanych Mistrzów Budownictwa Pasywnego, która publikowana jest na stronie internetowej PHI.

W Polsce szkolenie oraz egzaminy przeprowadzane są we Wrocławiu przez Akademię Budownictwa Pasywnego przy PiBPiEO – GreenCherry Architecture w imieniu PHI. Ich korekta jest wielostopniowa i odbywa się zarówno w Polsce jak i w Niemczech. Okres od przeprowadzenia egzaminu do momentu ogłoszenia wyników jest różny i wynosić może około 3 miesięcy. Wynika to z faktu, że egzaminy odbywają się jednocześnie w całej Europie i korygowane są zbiorczo w wyznaczonych terminach.
Każdy egzamin jest sprawdzany 3 krotnie w Polsce oraz w Niemczech.

Uwaga: Po zdanym egzaminie otrzymujecie Państwo Certyfikat, Logo i Tytuł Europejskiego Certyfikowanego Mistrza/Wykonawcy Budownictwa Pasywnego wpisanego na Europejską Listę Specjalistów Niemieckiego Instytutu Budownictwa Pasywnego w Darmstadt oraz Polskiego Instytutu Budownictwa Pasywnego w Gdańsku.

Uwaga: Chęć przystąpienia do egzaminu można deklarować po zakończonym szkoleniu!

Możliwość komentowania jest wyłączona.