Certyfikowany Mistrz Budownictwa Pasywnego – koszty

Cena szkolenia obejmuje koszty uczestnictwa, przygotowanie wydruków materiałów szkoleniowych oraz wyżywienie w czasie trwania szkolenia.

  • Koszt uczestnictwa 4 dniowym szkoleniu wynosi: 5000 zł netto + 23% VAT.

Kurs kończy się podwójnym egzaminem, który odbedzie się 17 czerwca 2016 r. we Wrocławiu. Przystąpić można do dwóch egzaminów jednocześnie (egzamin dla dwóch specjalizacji, zdobycie podwójnego certyfikatu) lub tylko do jednego – pojedynczego egzaminu (jeden egzamin dla jednej wybranej specjalizacji). Istnieje możliwość realizacji szkolenia bez zdawania egzaminu, ale takiej osobie nie przysługuje żaden certyfikat.

  • Koszt egzaminu wynosi: 2000 zł netto +23% VAT .

Zgłoszenia na szkolenia w formie wiadomości email zawierające imię i nazwisko uczestnika, adres, ewentualnie nazwę firmy i numer NIP prosimy wysyłać na adres mailowy:pibp@pibp.pl

Po otrzymaniu potwierdzenia zgłoszenia prosimy o dokonanie wpłaty na numer konta podany w informacji zwrotnej najpózniej na 3 tygodnie przed rozpoczęciem szkolenia. Zdanie egzaminów oznacza wpisanie uczestnika na Europejską Listę Certyfikowanych Mistrzów / Wykonawców Budownictwa Pasywnego, która publikowana będzie na stronie internetowej http://www.passivhaus-handwerk.de/

W razie pytań prosimy o kontakt telefoniczny: +48 / 58 524 12 00 oraz 508 449 288.

Możliwość komentowania jest wyłączona.