Certyfikowany Mistrz Budownictwa Pasywnego – o szkoleniu

Szkolenie certyfikowany Mistrz Budownictwa Pasywnego na świecieNiniejsza strona poświęcona jest szkoleniom Certified Passive House Tradesperson – Certyfikowany Mistrz Rzemiosła   Budownictwa Pasywnego, organizowanym przez Akademię Budownictwa Pasywnego we Wrocławiu – GreenCherry Architectue, która jako jedyna w Polsce posiada akredytację Polskiego i Niemieckiego Instytutu Budownictwa Pasywnego do przeprowadzania szkoleń dla rzemiosła.
Jest to pierwsze w Polsce szkolenie dla mistrzów rzemiosła, wykonawców, nadzoru budowlanego, instalatorów oraz wszystkich osób zaangażowanych w praktyczną stronę realizacji budynku pasywnego, niezależnie od jego skali.  Oferowane przez nas szkolenie daje bogatą wiedzę i umiejętności teoretyczne i praktyczne z zakresu budownictwa pasywnego – budownictwa o niemal zerowym zużyciu energii, które będzie standardem w Polsce już od 2020 oku dla wszystkich nowo powstających budynków.

Na niniejszej stronie znajdziecie Państwo wszelkie niezbędne informacje dotyczące treści jak i terminów organizowanych szkoleń, a także wiele innych przydatnych wiadomości. Zachęcamy do zapoznania się z prezentowanymi tu materiałami, a w razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości do kontaktu z nami.

Aktualne terminy i miejsce :: Koszty :: Program:: Zgłoszenie

Celem programu doskonalenia zawodowego opracowanego przez Instytut Budownictwa Pasywnego w Darmstadt (PHI)  jest znaczne podniesienie kwalifikacji pracowników, a tym samym zagwarantowanie najwyższej jakości wykonania budynków pasywnych. Potwierdzeniem zdobycia wymaganych do tego kwalifikacji jest certyfikat „Certified Passive House Tradesperson „Certyfikowany Mistrz Budownictwa Pasywnego”, który w Polsce można otrzymać jedynie za pośrednictwem Polskiego Instytutu Budownictwa Pasywnego Imienia Güntera Schlagowskiego (PIBPiEO) w Gdańsku. Mamy przyjemność przekazać Państwu wiedzę wynikającą z 20 lat doświadczenia w projektowaniu i wykonawstwie budynków pasywnych, plusenergetycznych i niskoenergetycznych w Niemczech oraz Austrii.

Budynki pasywne są budynkami o niemal zerowym zużyciu energii a więc są podstawą dla osiągnięcia kolejnego standardu budynków – nZEB (Nearly Zero Energy Buildings), który jest obowiązkowy od początku roku 2019 dla wszystkich nowo-budowanych budynków użyteczności publicznej w Polsce. Użytkownik takich budynków powinien płacić około 3 zł za m2/rok za ogrzewanie. Jest to oszczędność energetyczna na poziomie 85-93%. Obecnie w Polsce realizacja projektów budynków pasywnych oraz projektów prawidłowej termomodernizacji istniejących obiektów z komponentami pasywnymi jest „polem do popisu” i jedynym słusznym kierunkiem działania dla architektów, inżynierów wykonawców czy doradców energetycznych, którzy chcą dostosować swoje umiejętności do wymagań nowej dyrektyw unijnych. Polskie budownictwo musi dążyć do zatarcia różnic pomiędzy nowymi budynkami oraz poddawanymi termomodernizacji, gdyż zależność energetyczna naszego kraju tego wymaga. Takie podejście ma uzasadnienie zarówno pod względem ekonomicznym jak i komfortu użytkowania. Nasz instytut oferuje zdobycie wiedzy na podstawie 20 lat naszych doświadczeń poprzez udział w europejskim kursie szkoleniowym w języku polskim: Certyfikowany Mistrz Budownictwa Pasywnego – eng. Certified Passive House Tradesperson

4 dni warsztatów dostarczą wyczerpującą wiedzę, która jest niezbędna do prawidłowego wykonania, nadzoru budowlanego oraz zachowania najwyższych standardów wykonawczych  na miejscu budowy. Oferujemy także wyczerpujące informację dotyczące prowadzenia termomodernizacji z wykorzystaniem komponentów dla budownictwa pasywnego, a także stosowanych dziś najnowszych  materiałów budowlanych.  Kurs Certyfikowany Mistrz Budownictwa Pasywnego to forma doskonalenia zawodowego polecana w szczególności mistrzom  rzemiosła, instalatorom, pracownikom nadzoru budowlanego, inżynierom oraz doradcom energetycznym oraz wszystkich osób zaangażowanych w praktyczną stronę realizacji budynku pasywnego. Uwaga: Szkolenie adresowane jest do osób mających odpowiednią wiedzę i przygotowanie z zakresu architektury i inżynierii. Kurs jest formą doskonalenia zawodowego i nie zastępuje innych form kształcenia, studiów, kursów etc.

Możliwość komentowania jest wyłączona.