Szkolenie Mostki Cieplne

Obliczanie liniowych mostków cieplnych z wykorzystaniem programu Therm

Najbliższy planowany termin szkolenia to: * Q1/Q2 2021

* W związku z sytuacją pandemiczną w kraju oczekujemy na wyznaczenie nowych dat w pierwszym kwartale 2021.  W międzyczasie przyjmujemy zgłoszenia na szkolenie.
UWAGA: Przy ewentualnej możliwości realizacji szkolenia w mniejszej grupie do 10 osób decydować będzie kolejność przesłanych do zgłoszeń.

Cena dla 1 osoby za szkolenie 800 pln netto (984 pln brutto)

Uwaga ściśle ograniczona liczba miejsc – maks 10 osób.
(Przy zamówieniu grupowym szkolenia dla 10 osób całkowity koszt 6000 zł netto).

Opis szkolenia
Podczas szkolenia uczestnicy uczą sie samodzielnego wyznaczania wartości mostków termicznych z wykorzystaniem programu Therm 6.3 zgodnie z wymogami normy PN-EN ISO 10211. W ramach zajęć kursanci samodzielnie wykonują obliczenia dla przykładowych 4-5 detali, a także dowiadują sie, jak analizować wyniki i optymalizować przyjęte rozwiązania budowlane. Szkolenia prowadzone są w małych grupach maksymalnie do 8-12 osób. Umiejętność wyznaczania wartości mostków cieplnych przydatna jest przy projektowaniu budynków pasywnych, termomodernizacjach i sporządzaniu szczegółowych audytów energetycznych. Szczegółowe obliczenia mostków termicznych wykonane zgodnie z norma PN-EN ISO 10211 wymagane są w programie dopłat do budynków energooszczędnych NF15 i NF40.

Program szkolenia
09:00 – 10:00 Mostki termiczne: teoria, rodzaje mostków, sposoby obliczania, wymagania normy, wpływ na bilans energetyczny.
10:00 – 11:00 Wykonanie symulacji w programie Therm 6.3 i obliczanie wyników w arkuszu kalkulacyjnym
11:00 – 11:15 Przerwa kawowa
11:15 – 13:00 Funkcje programu Therm. Omówienie rozwiązań pozwalających wyeliminować lub zredukować mostki termiczne: posadowienie budynku, balkony, montaż stolarki.
13:00 – 14:00 Przerwa na lunch
14:00 – 15:45 Ćwiczenie – samodzielne wykonanie obliczę dla przykładowych mostków
15:45 – 17:15 Zasada „konstruowania bez mostków termicznych” stosowana w budownictwie pasywnym. Wymagania standardów MF15 i NF40. Prezentacja wysoce efektywnych rozwiązań zastosowanych w budynkach pasywnych.
17:15-17:30 Podsumowanie i dyskusja

Dla kogo: architekci, projektanci, audytorzy energetyczni, przedstawiciele firm produkujących systemy budowlane oraz firm wykonawczych. Osoby zainteresowane szkoleniem powinny posiadać wiedze w zakresie podstawowych pojęć dotyczących ochrony cieplnej budynków takich jak: współczynnik przenikania ciepła U i współczynnik przewodzenia ciepła  oraz podstawowa bierna znajomość języka angielskiego.

Warunki uczestnictwa: Prosimy o wysłanie zgłoszenia na adres pibp@pibp.pl zawierającego imię i nazwisko uczestnika, adres, ewentualnie nazwę firmy i numer NIP. Po otrzymaniu potwierdzenia zgłoszenia prosimy o dokonanie wpłaty w wysokości 800 zł netto (984 pln brutto) na numer konta podany w zwrotnym potwierdzeniu w postaci faktury pro forma.

Uczestnicy muszą posiadać własny laptop najlepiej z systemem Windows XP, 7 lub 10 oraz zainstalowanym arkuszem kalkulacyjnym Excel lub OpenOffice/Libre Office.

MIEJSCE SZKOLENIA

Warszawa
ul. Konstancińska 2 lok. U21,
(wejście od ulicy Bonifacego,
pierwsze piętro

lub

Centrum Konferencyjno-Apartamentowe Mrówka
Przekorna 33, 00-001 Warszawa
Telefon: 22 894 64 15

 

PDFUlotka informacyjna

Możliwość komentowania jest wyłączona.