Cechy standardu

Zwarta bryła budynku i bardzo dobra termoizolacja: Wszystkie elementy zewnętrznych przegród budynku są izolowane termicznie w takim stopniu, aby współczynnik U całej bryły budynku ze wszystkimi przegrodami zewnętrznymi nie przekraczała wartości  0,15 W/(m2K).
Południowa orientacja i uwzględnienie problematyki zacieniania: Pasywne wykorzystanie energii słonecznej jest znaczącym czynnikiem przy projektowaniu budynku pasywnego – wykorzystuje się do tego Pakiet do Projektowania Budynków Pasywnych PHPP.
Energooszczędne – certyfikowane pasywne okna (oszklenie i ramy okienne): Okna (oszklenie i ramy) muszą mieć współczynniki U poniżej 0,80 W/(m2K), przy czym współczynniki g okien muszą wynosić około 50%.
Szczelność powietrzna przegród zewnętrznych budynku (powłoki): Infiltracja powietrza przez nieszczelności połączeń przegród zewnętrznych musi być mniejszy od 0,6 h-1 objętości całego budynku na godzinę i certyfikowana przez Blower Door Test.
Pasywne podgrzewanie wstępne powietrza świeżego (zewnętrznego): Świeże powietrze zewnętrzne może być doprowadzane do budynku przez GWC rurowe, w których dochodzi do wymiany ciepła z gruntem. Powoduje to wstępne podgrzanie powietrza świeżego do temperatury powyżej 5°C, nawet w trakcie zimnych dni sezonu zimowego.
Efektywny odzysk ciepła z powietrza usuwanego przy wykorzystaniu wymiennika ciepła powietrze-powietrze: Większość ciepła obecnego w powietrzu usuwanym jest przekazywana do napływającego powietrza świeżego (sprawność odzysku ciepła powyżej 80%).
Zaopatrzenie w ciepłą wodę użytkową wykorzystujące odnawialne źródła energii: Energię do przygotowania ciepłej wody użytkowej dostarczają kolektory słoneczne lub pompy ciepła.
Energooszczędny sprzęt gospodarstwa domowego: W domu pasywnym nieodzowne są urządzenia o niskim zużyciu energii (lodówki, kuchenki, zamrażarki, lampy, pralki, suszarki itd.).

 

Możliwość komentowania jest wyłączona.