Certyfikowani Europejscy Projektanci / Doradcy Budownictwa Pasywnego

consultant_designer

W celu wyszukania polskich architektów i doradców należy w kategorii Land (Country) wybrać Polen (Poland) i wcisnąć Suchen (Search). Powinna pojawić się lista wszystkich osób, które zdały egzamin i otrzymały tytuł. Lista na bieżąco jest aktualizowana. Osoby, które nie odnowiły certyfikatu zostają czasowo „wygaszone”.

Osoby prezentowane na liście Passive House Professionals odbyły specjalny kurs
(Certified European Passive House Designer) opracowany przez wiodącą na świecie instytucję zajmującą się rozwojem i propagowaniem budownictwa pasywnego Passivhaus Institut Darmstadt oraz zdały wymagający egzamin końcowy. Certyfikowani Europejscy Projektanci oraz Doradcy Budownictwa Pasywnego to osoby posiadające odpowiednią wiedzę i kompetencje do przygotowania / konsultacji projektu budynku pasywnego według surowych wymagań Passivhaus Institut Darmstadt. Są to specjaliści, potrafiący posługiwać się odpowiednimi narzędziami projektowymi dla budownictwa pasywnego oraz kierującymi się w swojej pracy najwyższymi standardami.

Możliwość komentowania jest wyłączona.