Treści szkolenia


 • Zasady budownictwa pasywnego
 • parametry budynku pasywnego oraz podstawy projektowania nowych obiektów 
 • powłoka termoizolacji budynku (przegrody zewnętrzne budynku) oraz jej elementy konstrukcyjne
 • detale konstrukcyjne połączeń budowlanych bez mostków cieplnych, szczelność powietrzna  budynku
 • letnia ochrona przed nadmiernymi temperaturami w budynku pasywnym
 • zaopatrywanie w ciepło w budynku pasywnym
 • komponenty systemu grzewczego oraz wentylacyjnego
 • projektowanie systemu wentylacyjnego – grzewczego
 • tworzenie bilansu energetycznego z wykorzystaniem pakietu PHPP do projektowania budynków pasywnych
 • koszty
 • przegląd i projektowanie, obliczanie rentowności inwestycji, przetargi
 • kontrola jakości podczas projektowania oraz realizacji inwestycji
 • dokonywanie pomiarów
 • przykłady oraz ćwiczenia praktyczne
 • próba szczelności budynku
 • przygotowanie do certyfikacji 
 • certyfikat budynku pasywnego

Możliwość komentowania jest wyłączona.