O szkoleniu PHPP

UŻYWANIE PAKIETU DO PROJEKTOWANIA BUDYNKÓW PASYWNYCH

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w jednodniowym szkoleniu warsztatowym organizowanym w:

W obecnej chwili nie planujemy szkolenia PHPP.

W Warszawie szkolenia odbywają się w budynku przy ul. Konstancińskiej 2. Budynek ten znajduje się na rogu ulicy Konstancińskiej i Bonifacego. Wejście do budynku najlepiej poprzez środkową klatkę od ulicy Bonifacego, schodami lub windą na 1 piętro, a następnie w lewo do końca galerii do lokalu U21.

Uwaga! Ulica Konstancińska jest ulicą jednokierunkową wjazd tylko od ulicy Bonifacego. Samochód można zaparkować na ulicy Bonifacego z wyłączeniem odcinka przed bazarkiem i budynkiem Konstancińska 2, gdzie znajduje się “zakamuflowany” zakaz zatrzymywania. Można też parkować na ulicy Konstancińskiej.
Tel: (22) 401 11 50, 691 598 773

W Gdańsku szkolenie odbywa się w siedzibie PIBPiEO pod adresem Homera 55, 80-299 Gdańsk

W celu rezerwacji miejsca prosimy o przesłanie wypełnionego formularza na email pibp@pibp.pl 

[pobierz formularz zgłoszeniowy]
Przykładowy harmonogram szkolenia:

09:00 – 09:45 Budownictwo pasywne: teoria, kryteria, zasady projektowania
09:45 – 11:00 Wprowadzenie do programu PHPP
11:00 – 11:15 Przerwa 
11:15 – 13:00 Omówienia poszczególnych arkuszy programu
13:00 – 14:00 Przerwa
14:00 – 16:30 Ćwiczenie – samodzielne wykonanie obliczeń dla przykładowego obiektu
16:30 – 17:30 Podsumowanie i dyskusja

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu warsztatowym jest przesłanie zgłoszenia uczestnictwa, oraz dokonanie stosownej wpłaty w wysokości 325,20 zł + 23% VAT (400 zł brutto)
Nr konta: BRE Bank 05 1140 1065 0000 3335 8600 1001

Liczba osób na szkoleniu ograniczona jest do 12. Decyduje kolejność zgłoszeń. Przerwe kawową zapewnia PIBP natomiast przerwa lunchowa jest realizowana na życzenie uczestników szkolenia i na ich własny koszt.
Każdy z uczestników musi przynieść swój laptop wyposażony w Microsoft Windows, Office + Excel. (Microsoft Windows 95,98,2000, XP, Me, NT. Microsoft Excel Wersja Office 2000 lub wyższa z możliwością obsługi makr). Uczestnicy muszą posiadać Pakiet do projektowania budynków pasywnych PHPP (Program można zamówić wybierając odpowiednią opcją w formularzu zgłoszeniowym. W wypadku, gdy przelew otrzymamy co najmniej na 10 dni przed szkoleniem program zostanie wysłany do Państwa pocztą. W innym wypadku program przekażemy Państwu w dniu szkolenia). Jeżeli jesteście Państwo w posiadaniu programu PHPP należy zabrać go ze sobą na szkolenie.

Uczestnicy szkolenia mogą nabyć komplet podręczników w cenie 300 zł brutto. W skład takiego pakietu wchodzi program PHPP2006, Poradnik Recknagel – Ogrzewanie i Klimatyzacja wyd.II oraz podręcznik Podstawy Budownictwa Pasywnego. W sprawie szczegółowych informacji lub zgłoszeń uczestnictwa prosimy o kontakt telefoniczny (tel.: 058-524-12-06) lub drogą elektroniczną na adres: pibp@pibp.pl

Zobacz prezentację programu PHPP

Wymagania: Microsoft Excel w wersji dla MS Office 2000 lub późniejszej oraz system operacyjny Windows 95 lub późniejszy. Program PHPP nie współpracuje z wersjami programu nie obsługującymi makr, jak np.: Excel z pakietu Microsoft Office Starter. Program PHPP nie działa także w oparciu o pakiet OpenOffice oraz wersję programu Excel przeznaczoną dla komputerów Macintosh. Nie ma oficjalnego wsparcia dla komputerów Mac.

*Wymagania wysokiej jakości dla standardu budownictwa pasywnego istnieją wiele lat. Zawsze aktualne kryteria budownictwa pasywnego są opublikowane i swobodnie dostepne w internecie. Te wymagania, które powinny spełniać budynki pasywne są dostępne w pakiecie do projektowania budynków pasywnych (PHPP) oraz w powrzechnie dostępnej interentowej encyklopedii – PASSIPEDIA .

Możliwość komentowania jest wyłączona.