O szkoleniu PHPP

UŻYWANIE PAKIETU DO PROJEKTOWANIA BUDYNKÓW PASYWNYCH
13 pazdziernika

OBLICZANIE LINIOWYCH MOSTKÓW CIEPLNYCH
14 pazdziernika

Komplex

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w szkoleniu jednodniowym lub do wykupienia pakietu dwu dniowego. Szkolenie w najbliższym terminie organizujemy w Warszawie w dniach 13-14 pazdziernika.

Koszt szkolenia:

Dzień 1 PHPP 13 pazdziernika 2017 – 615 zł brutto
Dzień 2 Mostki 14 pazdziernika  – 615 zł brutto
Dzień 1 PHPP + Dzień 2 Mostki – 984 zł brutto

W Warszawie szkolenia odbywają się w budynku przy ul. Konstancińskiej 2. Budynek ten znajduje się na rogu ulicy Konstancińskiej i Bonifacego. Wejście do budynku najlepiej poprzez środkową klatkę od ulicy Bonifacego, schodami lub windą na 1 piętro, a następnie w lewo do końca galerii do lokalu U21.

Uwaga! Ulica Konstancińska jest ulicą jednokierunkową wjazd tylko od ulicy Bonifacego. Samochód można zaparkować na ulicy Bonifacego z wyłączeniem odcinka przed bazarkiem i budynkiem Konstancińska 2, gdzie znajduje się “zakamuflowany” zakaz zatrzymywania. Można też parkować na ulicy Konstancińskiej.
Tel: (22) 401 11 50, 691 598 773

W celu rezerwacji miejsca prosimy o przesłanie wypełnionego formularza na info@pibp.pl

Pobierz plik z informacjami

[pobierz formularz zgłoszeniowy]
Przykładowy harmonogram szkolenia:

09:00 – 09:45 Budownictwo pasywne: teoria, kryteria, zasady projektowania
09:45 – 11:00 Wprowadzenie danych do programu
11:00 – 11:15 Przerwa 
11:15 – 13:00 Omówienia poszczególnych elementów programu
13:00 – 14:00 Przerwa
14:00 – 16:30 Ćwiczenie – samodzielne wykonanie obliczeń dla przykładowego obiektu
16:30 – 17:30 Podsumowanie, dyskusja i pytania

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu warsztatowym jest przesłanie zgłoszenia uczestnictwa, oraz dokonanie stosownej wpłaty. Nr konta: mBank 05 1140 1065 0000 3335 8600 1001

Liczba osób na szkoleniu ograniczona jest do 12. Decyduje kolejność zgłoszeń. Przerwe kawową zapewnia PIBP natomiast przerwa lunchowa jest realizowana na życzenie uczestników szkolenia i na ich własny koszt.
Każdy z uczestników musi przynieść swój laptop wyposażony w Microsoft Windows, Office + Excel. (Microsoft Windows 95,98,2000, XP, Me, NT. Microsoft Excel Wersja Office 2000 lub wyższa z możliwością obsługi makr). Uczestnicy muszą posiadać Pakiet do projektowania budynków pasywnych PHPP (Program można zamówić wybierając odpowiednią opcją w formularzu zgłoszeniowym. W wypadku, gdy przelew otrzymamy co najmniej na 10 dni przed szkoleniem program zostanie wysłany do Państwa pocztą. W innym wypadku program przekażemy Państwu w dniu szkolenia). Jeżeli jesteście Państwo w posiadaniu programu PHPP należy zabrać go ze sobą na szkolenie.

Uczestnicy szkolenia mogą nabyć komplet podręczników w cenie 200 zł brutto. W skład takiego pakietu wchodzi program PHPP2006 wersja szkoleniowa, Poradnik Recknagel – Ogrzewanie i Klimatyzacja wyd.II oraz katalog Budownictwo Pasywne 2017. W sprawie szczegółowych informacji lub zgłoszeń uczestnictwa prosimy o kontakt telefoniczny (tel.: 058-524-12-06) lub drogą elektroniczną na adres: info@pibp.pl

Każdy z uczestników szkolenia może dodatkowo nabyć w cenie promocyjnej najnowszy Pakiet PHPP v7.1. w języku polskim, który jest wymagany do wykonywania obliczeń PHPP w celu uzyskania certyfikatu dla budynku pasywnego lub low energy w cenie 413,28 PLN brutto (336PLN netto).

Zobacz prezentację programu PHPP

Wymagania: Microsoft Excel w wersji dla MS Office 2000 lub późniejszej oraz system operacyjny Windows 95 lub późniejszy. Program PHPP nie współpracuje z wersjami programu nie obsługującymi makr, jak np.: Excel z pakietu Microsoft Office Starter. Program PHPP nie działa także w oparciu o pakiet OpenOffice oraz wersję programu Excel przeznaczoną dla komputerów Macintosh. Nie ma oficjalnego wsparcia dla komputerów Mac.

*Wymagania wysokiej jakości dla standardu budownictwa pasywnego istnieją wiele lat. Zawsze aktualne kryteria budownictwa pasywnego są opublikowane i swobodnie dostepne w internecie. Te wymagania, które powinny spełniać budynki pasywne są dostępne w pakiecie do projektowania budynków pasywnych (PHPP) oraz w powrzechnie dostępnej interentowej encyklopedii – PASSIPEDIA .

Możliwość komentowania jest wyłączona.