Certyfikatorzy

Za certyfikację zarówno budynków jak i komponentów dla budownictwa pasywnego odpowiadają certyfikatorzy, czyli osoby akredytowane przez Passivhaus Institu Darmstadt posiadające wysokie kwalifikacje zawodowe, szeroką wiedzę oraz bogate doświadczenie w zakresie budownictwa pasywnego. Poszczególni certyfikatorzy odpowiedzialni są za certyfikację konkretnych komponentów i rozwiązań dla budownictwa pasywnego oraz samych budynków pasywnych.

W Polsce jednostką akredytowaną przez PHI Darmstadt jest jedynie Polski Instytut Budownictwa Pasywnego i Energii Odnawialnej Imienia Güntera Schlagowskiego Sp. z o.o. oraz jego współpracownicy odpowiedzialni za certyfikację budynków. W Niemczech oprócz certyfikacji budynków wykonuje się również certyfikacje okien, drzwi, fasad, urządzeń wentylacyjnych oraz szeroko pojętych rozwiązań instalacyjnych dla budownictwa pasywnego. Lista certyfikatorów akredytowanych przy PIBPiEO znajduje się tutaj, a lista osób odpowiadających za certyfikację po stronie niemieckiej dostępna jest w tym miejscu.          

Możliwość komentowania jest wyłączona.