Kryteria certyfikacji

W tym dziale znajdują się informacje na temat certyfikacji budynków pasywnych, energooszczędnych i termo-modernizowanych oraz komponentów dla budownictwa pasywnego.

Uwaga: Przedstawione tu dokumenty są tłumaczeniem dokumentów niemieckich dostępnych na stronie www.passiv.de. Materiały te zostały przetłumaczone w celu ułatwienia zainteresowanym inwestorom i firmom rozpoczęcia procesu certyfikacji budynków lub komponentów. Wiążące i aktualne wersje dokumentów oraz kryteriów certyfikacji dostępne są do pobrania

certyfikacja_budynki certyfikacja_komponenty

Za certyfikację budynków i komponentów dla budownictwa pasywnego odpowiadają specjalnie wyznaczeni do tego celu certyfikatorzy. Lista polskich certyfikatorów budynków akredytowanych przez Passivhaus Institut w Darmstadt znajduje się tutaj.

Możliwość komentowania jest wyłączona.