Kryteria certyfikacji

W tym dziale znajdują się informacje na temat certyfikacji budynków pasywnych oraz komponentów dla budownictwa pasywnego.

Uwaga: Przedstawione tu dokumenty są tłumaczeniem wybranych dokumentów niemieckich dostępnych na stronie www.passiv.de. Materiały te zostały przetłumaczone w celu ułatwienia zainteresowanym inwestorom i firmom rozpoczęcia procesu certyfikacji budynków lub komponentów. Wiążące i aktualne wersje dokumentów oraz kryteriów certyfikacji dostępne są do pobrania

certyfikacja_budynki certyfikacja_komponenty

Za certyfikację budynków i komponentów dla budownictwa pasywnego odpowiadają specjalnie wyznaczeni do tego celu certyfikatorzy. Lista certyfikatorów działających w Polsce z ramienia Polskiego Instytutu Budownictwa Pasywnego i Energii Odnawialnej (oraz w porozumieniu z Passivhaus Institut Darmstadt) znajduje się tutaj.

Możliwość komentowania jest wyłączona.