hero-background-image

Kompletne szkolenie 2024 – obliczenia i analiza w programie Therm

Obliczanie mostków termicznych krok po kroku. Szkolenie zakończone certyfikatem Polskiego Instytutu Budownictwa Pasywnego. Zgodne z normą PN-EN ISO 10211:2017.

szkolenie mostki termiczne 2024 obliczenia analiza
Koszt szkolenia 590PLN netto

Definicja mostków termicznych

Mostki termiczne są to obszary przegród zewnętrznych budynku, które wyraźnie różnią się przewodnictwem cieplnym w stosunku do otaczających je obszarów. Są to miejsca, w których przepływ ciepła jest najczęściej wyraźnie zwiększony. To one, w dużej mierze odpowiadają za niekontrolowaną utratę, zgromadzonego w budynkach ciepła. Innymi słowy, mostek termiczny jest swego rodzaju autostradą, którą odbywa się podróż ciepła z punktu A (cieplejszy obszar) do punktu B (zimniejszy obszar). Ciepło zawsze wybiera drogę najmniejszych oporów. Mostki termiczne mogą być nazywane mostkami cieplnymi i jest to również poprawne nazewnictwo.

Opis i cel szkolenia

Szkolenie akredytowane przez PIBP realizowane jest przez dyrektora akademii PIBP w Warszawie - CS studio Cezary Sankowski

akademia pibp mostki termiczne sankowski

Szkolenie realizowane jest online w trakcie 2 dni, każdego dnia po 4h.
Głównym celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom umiejętności precyzyjnego obliczania dwuwymiarowych mostków termicznych zgodnie z najnowszą wersją normy PN-EN ISO 10211:2017-09 oraz dostarczenie niezbędnej wiedzy do oceny wpływu tych obszarów o zwiększonym przewodnictwie cieplnym na ogólną stratę energii w budynkach.

Absolwenci szkolenia posiadają umiejętność wykorzystywania metodyki obliczeniowej podczas projektowania budynków oraz przeprowadzania audytów energetycznych. Dzięki umiejętności liczenia mostków termicznych mogą skutecznie współpracować z PIBP przy tworzeniu energooszczędnych domów i budynków, w tym budynków pasywnych, które stanowią najwyższy standard efektywności energetycznej.

Program szkolenia krok po kroku.

 1. Czym są mostki termiczne i jakie są ich rodzaje.
 2. Wpływu mostków termicznych na straty ciepła.
 3. Rodzaje mostków termicznych.
 4. Metody identyfikacji mostków termicznych w projekcie budowlanym..
 5. Jak rozumieć współczynnik Ψ (psi).
 6. Wymagania normy PN-EN ISO 10211.
 7. Konfiguracja modelu do obliczeń, warunki brzegowe i inne zmienne parametry.
 8. Oprogramowanie Therm - obsługa i funkcjonalność.
 9. Wykorzystanie podrysów .dxf w programie Therm.
 10. Analiza i ocena wyników, przyczyny powstania mostka.
 11. Sposoby eliminacji mostka termicznego.
 12. Współczynnik psi-wykonanie obliczeń.
 13. Sporządzenie raportu w arkuszu Excel.

Dla kogo jest to szkolenie

Umiejętność obliczania, analizowania i niwelowania mostków cieplnych jest przydatna zwłaszcza dla: audytorów i doradców energetycznych, architektów, wykonawców budowlanych oraz producentów komponentów i systemów budowlanych.

W szczególności osoby z branży budowlanej zainteresowane poszerzeniem swojej wiedzy zawodowej, w tym absolwenci szkoleń i kursów z zakresu projektowania i budowania obiektów zgodnie z kryteriami Passivhaus Institut w Darmstadt, takich jak budynek pasywny (Passive House Standard) i budynek niskoenergetyczny (Low Energy House Standard).

Opis programu Therm

Therm to aplikacja do modelowania termicznego, która umożliwia wykonanie dokładnych symulacji, ocenę zachowania elementów budynku pod względem termicznym, oraz poprawę rozwiązań konstrukcyjnych w celu zwiększenia efektywności energetycznej.

Analiza przenikania ciepła w programie Therm pozwala określić skuteczność komponentów i materiałów budowlanych w kontekście efektywności energetycznej oraz oszacować lokalne wzorce temperatur, które mogą mieć wpływ na ewentualne problemy z kondensacją powierzchniową.

Materiały edukacyjne i certyfikat dla uczestników

Uczestnicy szkolenia Mostki Termiczne: Kompletne szkolenie 2024: obliczenia i analiza w programie Therm otrzymają materiały edukacyjne, które będą stanowić wartościową pomoc w zdobywaniu wiedzy na temat mostków termicznych i wykorzystywania programu Therm. Materiały te będą zawierać teoretyczne informacje, praktyczne przykłady oraz dodatkowe materiały uzupełniające.

Po szkoleniu uczestnicy uzyskają certyfikat potwierdzający ich zaangażowanie i zdobytą wiedzę z zakresu obliczania mostków termicznych w aplikacji Therm. Dokument może być np. wykorzystany przez osoby posiadające rekomendację Ambasadora Budownictwa Pasywnego na kolejnym etapie swojej zawodowej kariery.

Wymagania osobowe i techniczne

1. Uczestnicy zainteresowani udziałem w szkoleniu powinni mieć podstawową wiedzę na temat ochrony cieplnej budynków, taką jak współczynnik przenikania ciepła U i współczynnik przewodzenia ciepła λ. Zalecana podstawowa znajomość języka angielskiego, ponieważ program Therm jest w języku angielskim.

2. Komputer z systemem Windows w wersji nie niższej niż 7 oraz zainstalowanym arkuszem kalkulacyjnym Microsoft Excel z dostępem do programu Therm, aby móc aktywnie uczestniczyć w praktycznych zajęciach.

Forma zgłoszenia uczestnictwa

1. Aby wziąć udział w szkoleniu, należy wysłać email na adres pibp@pibp.pl lub info@pibp.pl

2. W temacie prosimy wpisać: "Szkolenie Mostki - 25 - 26 czerwca 2024".

W treści prosimy o pozostawienie swoich danych tj.: